• sapa
  • sapa
  • sapa
  • sapa

Proffs på byggnationer

Byggnads AB Axel Andersson & Son grundades 1945 av Axel Andersson och har idag ca 50 anställda.

Personalen består av allt från snickare, betongarbetare, murare, smeder, transport- och kontorspersonal. Vi tar oss an såväl större entreprenader som ROT-arbeten.

Vår breda kompetens och erfarenhet lägger grunden för ett gott resultat.

  

start